WAT IS DE SPORTFAIR?


De stichting SportFair verbindt. Wij organiseren evenementen waar mensen kennis maken met sporten en bewegen. Dit doen wij vanaf 2009. In 20 gemeenten zijn al ruim 60 SportFairs georganiseerd. Sporten en bewegen worden verbonden met de inwoners van een gemeente. Mensen ontdekken welke sport zij leuk vinden. Steeds meer presenteren op de Sportfairs ook cultuur- en vrijetijdsorganisaties zich.

DOELSTELLINGEN


De doelstelling van de SportFair organisatie is mensen van alle leeftijden kennis te laten maken met bekende en onbekende sporten, met de intentie om de sportparticipatie te bevorderen. SportFair doelstellingen:

  • De SportFair maakt mensen bekend met sport en stimuleert zo om te gaan sporten
  • De SportFair ondersteunt overheidsbeleid en verenigingen om leden te krijgen
  • De SportFair heeft aandacht voor gehandicapten- en ouderensport
  • De SportFair biedt sportgerelateerde bedrijven en organisaties een podium om hun producten en diensten te laten zien

SportFair bestuur vertelt:

Met ons bedrijf Bovelander & Bovelander en de SportFair wil ik het plezier dat ik aan sport beleef en beleeft heb graag doorgeven. Sport en spel brengt mensen samen, leert hun sociale vaardigheden en opkomen voor jezelf. Ik vind het een uitdaging om verschillende sporten bij elkaar te brengen, om niet-sporters te laten zien hoe leuk het is en daarmee de drempel naar het sporten te verlagen.

Floris Jan Bovelander (Voorzitter Stichting SportFair)

Sporten is naast het leveren van prestaties meer en meer een maatschappelijk belang geworden. Steeds meer mensen gaan sporten omdat zij willen bewegen, met andere mensen samen iets willen doen in hun vrije tijd of vanuit gezondheidsoogpunt. Dan is het dus belangrijk dat mensen weten welke sporten in hun eigen omgeving er allemaal beoefend kunnen worden.

Herman ter Veen (Secretaris/Penningmeester)

STAGE LOPEN

Wil je stage lopen bij de SportFair? Klik voor meer informatie!