SportFair in uw gemeente

Sport is altijd mijn passie geweest, het stimuleren van jeugd en andere doelgroepen het verenigen van mensen is na mijn sportieve carrière al 20 jaar mijn vak.

Gezondheid, bewegen en preventie zijn steeds grotere thema’s aan het worden binnen het gemeentelijk beleid. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen visie en methodes om er voor zijn burgers te staan.

Al vele jaren en bij vele gemeentes is de SportFair de trouwe partner bij het tot stand brengen van en het ondersteunen van de gemeentelijk visie op bewegen, preventie en gezondheid.

Door zijn grote verbindende kracht van de Sport Fairs en bijeenkomsten en onze uitgebreide kennis van het verenigingsleven kan de SportFair veel voor u betekenen.
Voor iedereen is er een passende sport of vorm van bewegen in elke fase van het leven. Toch zijn veel mensen zich niet bewust van wat de mogelijkheden zijn in de buurt. De SportFair brengt alle verenigingen bij elkaar en laat dit aan de inwoners van uw gemeente zien én laat ze het beleven, want sporten en bewegen is voor iedereen.

Wat doet de SportFair:
• Brengt alle sportverenigingen samen;
• Creëert een platform voor alle verenigingen om in contact te komen met het publiek;
• De gelegenheid voor jong en oud om kennis te maken met de sportieve mogelijkheden binnen de gemeente;
• Verbindt lokale sportinitiatieven en faciliteert sportparticipatietrajecten;
• Kennisdeling met betrekking tot bijvoorbeeld vrijwilligers, accommodatie, alcoholbeleid, financiën, nieuwe doelgroepen, verandering van clubcommitment etc.
• Combinatie met Cultuurprogramma mogelijk.

De SportFair speelt in op de plaatselijke situatie, wensen en beleidsvoornemens van de samenwerkende organisaties.
De sportverenigingen worden uitgedaagd om hun sport zo te presenteren dat zij nieuwe leden aantrekken onder diverse doelgroepen. Niet alleen om mee te sporten, maar ook om als vrijwilliger actief te worden.
Dankzij de SportFair komen verenigingen met elkaar in contact om gezamenlijk na te denken over hun rol in de gemeente en hun sportbeleid. Dat is meer dan sport alleen, zij hebben een belangrijke rol in de zorgpreventie.

Iedere gemeente is anders en graag spreken dan ook af om met u te onderzoek of er een SportFair binnen uw gemeente past en zo ja, op welke manier deze georganiseerd kan worden.

Floris Jan Bovelander